Het koor

Wij werken graag mee aan zangdiensten en kerkdiensten. Ons koor bestaat uit 45 leden met een boodschap om op een eenvoudige manier zingend te evangeliseren met prachtige liederen. Bijvoorbeeld “Er is een God die hoort”.

We bestonden uit 2 koren en we zijn in 2008 middels een fusie samen verder gegaan als Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden.

We vragen ook van onze leden om aan elkaar te denken in deze voor veel leden moeilijke tijd. Een kaartje of telefoontje kan zoveel betekenen!

Nieuws van het koor

Week 36

nieuws Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden

Goed Nieuws….

Het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden heeft de repetities weer hervat.

Na een te lange periode van rust en met inachtneming van de regels van het R.I.V.M zijn wij op 31 augustus weer begonnen met onze wekelijkse repetities in kerkgebouw “de Morgenster” te Leeuwarden.

Iedere dinsdagavond is er repetitie van 19.45uur t/m 21.45 uur.

Vanwege gezondheidsproblemen van dirigent Balt de Vries, moest het koor op zoek naar een nieuwe dirigent.

En wij mogen nu Dhr. W. Kuipers uit Sneek verwelkomen als onze nieuwe dirigent. Ook voor hem een hartelijk welkom.

Door vergrijzing en gezondheid is het koor op zoek naar nieuwe leden, vooral zoeken we nu Tenoren en Bassen

Iedereen die van zingen houd is daarom welkom om een proef zangavond bij te wonen samen met onze nieuwe dirigent en het koor. U bent van harte welkom. Zingen maakt blij!

Het koor hoopt met veel elan weer medewerking aan kerkdiensten en vieringen te verlenen.

We hopen de Kerstzangdienst in de Grote Kerk te Leeuwarden op 26 december 2021 weer te kunnen uitvoeren.

Ook U bent van harte welkom! 

Voor contact; secr. Dhr. D. Lof, emailadres: d.lof@hetnet.nl

 

Concert agenda

We zijn als koor weer begonnen met onze repetities in “de Morgenster”

We hopen daarom eenieder daar weer te mogen ontmoeten. We gaan  repeteren voor een Kerstzangdienst op mogelijk 2e Kerstdag in 2021. De muziekcommissie heeft daarvoor al het benodigde repertoire klaarliggen.

 

Veni, Jesu

Veni Jesu, een prachtig lied van de componist Luigi Cherubini (1760 – 1842), uitgevoerd door ons koor in de Grote-of Jacobijnerkerk in Leeuwarden tijdens de Kerstzangdienst 2019.

Pin It on Pinterest