Het koor

Wij werken graag mee aan zangdiensten en kerkdiensten. Ons koor bestaat uit 45 leden met een boodschap om op een eenvoudige manier zingend te evangeliseren met prachtige liederen. Bijvoorbeeld “Er is een God die hoort”.

We bestonden uit 2 koren en we zijn in 2008 middels een fusie samen verder gegaan als Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden.

We vragen ook van onze leden om aan elkaar te denken in deze voor veel leden moeilijke tijd. Een kaartje of telefoontje kan zoveel betekenen!

Nieuws van het koor

Week 29

Nieuwsbrief voor de leden van het Groot Evangelisatiekoor L’warden  Juli 2021

Geachte leden

 In zijn laatste bestuursvergadering heeft het bestuur besloten om onze activiteiten weer op te pakken (met aanpassingen in de opstelling van de leden met het oog op de 1 ½ meter afstand).

Het voorstel is om op 24 augustus een uitgestelde jaarvergadering te houden in de Morgenster. Aanvang 19.45 uur Het eerste gedeelte van deze vergadering kunnen we in eerste plaats weer even met elkaar in kontakt komen en onze verhalen delen. Daar kunt u ook kennismaken met Willem Kuipers, die dus door het bestuur voorgesteld wordt als onze nieuwe dirigent.  Hij komt het 1e deel van die jaarvergadering.  Er is nog een proefperiode afgesproken waarin het koor zijn overwegingen kan maken. Wel moet het bestuur het contract klaar hebben en daarvoor moeten nog de laatste details geregeld worden. Na de proefperiode kan dat dan getekend worden.

De eerste repetitie is dan 31 augustus in de Morgenster. Aanvang 19.45

Het bestuur hoopt heel sterk dat er weer vaart en visie in ons koor zal komen na zo’n lange tijd van stilstand.

Op de jaarvergadering zal ook mededeling worden gedaan van een drastische inkorting van ons repertoire.  In overleg zijn Saakje en Dries daarmee gekomen en dat betekent voor ons allemaal dat de map uitgedund zal worden.

Van deze Nieuwsbrief maken we ook gebruik om te melden dat onze Bas Anne ernstig ziek is. Hij verbleef zelfs een tijd in het hospice in Harlingen. Nu is zijn adres:  Nieuw Mellens, afd. Noflik-stee, Borniastraat 32,  8923 AD Leeuwarden.  Het is zijn wens om lid te blijven, ook al weten we dat hij niet meer op de repetities kan komen.

Er hebben ook nogal wat leden bedankt. We kunnen de namen noemen van Anneke (die ernstig ziek is), Baukje, Thea, Tea, Jelly en Pietsje Dit is in willekeurige volgorde, trouwens.

Ook mag hier wel vermeld worden dat onze voorzitter Eddy is behandeld voor hartklachten en een pacemaker gekregen heeft.

Ook zijn van 3 koorleden t.w. Nelly, Cobie en Ida hun echtgenoot overleden.

Verdrietig was ook het overlijden van Jacobien op 6 mei j.l. Zij was nog maar kort geleden in Leeuwarden komen wonen. Dat was een grote stap, maar daar heeft ze geen moment spijt van gehad. Ook als lid van ons koor deed ze enthousiast mee.

We hopen elkaar te ontmoeten op de jaarvergadering.

Mei freonlike groetnis,  dirk, secretaris

Concert agenda

Aangezien we nog steeds te maken hebben met de restricties betreffende het Corona-virus zal het ieder duidelijk zijn, dat we de komende periode geen repetities en uitvoeringen zullen kunnen hebben.

Er zijn toch weer goede vooruitzichten, betreffende de samenkomsten, waaronder ook de repetities vallen.

We hopen natuurlijk, dat we zodra het kan, eenieder weer te mogen ontmoeten op onze repetitieavond in “de Morgenster”, om als het mogelijk is weer te kunnen repeteren voor een Kerstzangdienst op 2e Kerstdag in 2021. De muziekcommissie heeft daarvoor al het benodigde repertoire klaarliggen.

U zult zo spoedig mogelijk weer bericht ontvangen wanneer de repetities weer kunnen worden gestart.

Veni, Jesu

Veni Jesu, een prachtig lied van de componist Luigi Cherubini (1760 – 1842), uitgevoerd door ons koor in de Grote-of Jacobijnerkerk in Leeuwarden tijdens de Kerstzangdienst 2019.

Pin It on Pinterest