Het koor

Wij werken graag mee aan zangdiensten en kerkdiensten. Ons koor bestaat uit 49 leden met een boodschap om op een eenvoudige manier zingend te evangeliseren met prachtige liederen. Bijvoorbeeld “Er is een God die hoort”.

We bestonden uit 2 koren en we zijn in 2008 middels een fusie samen verder gegaan als Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden.

We vragen ook van onze leden om aan elkaar te denken in deze voor veel leden moeilijke tijd. Een kaartje of telefoontje kan zoveel betekenen!

Onze dirigent

Onze dirigent Balt de Vries heeft helaas om gezondheidsredenen moeten beslissen om het dirigentschap te beëindigen. Na 12 jaar samen te hebben gewerkt aan een beter koor is het heel spijtig, dat hij deze beslissing heeft moeten nemen. Het bestuur en leden bedanken hem voor de fijne samenwerking en wensen hem en zijn echtgenote Dicky heel veel geluk en vooral gezondheid toe voor de komende tijd.

Wij als bestuur zijn nu dan ook bezig een nieuwe dirigent voor ons koor te zoeken.
Als u als bezoeker van deze website zin en kunde hebt om deze functie te vervullen, neem dan a.u.b. contact op met het bestuur van ons koor.

Concert agenda

Aangezien we nog steeds te maken hebben met de restricties betreffende het Corona-virus zal het ieder duidelijk zijn, dat we de komende periode geen repetities en uitvoeringen zullen kunnen hebben.

We hebben helaas ook onze traditionele Kerstzangdienst in de Grote-of Jacobijnerkerk in Leeuwarden moeten laten vervallen.

We hopen natuurlijk, dat we zodra het kan, eenieder weer te mogen ontmoeten op onze repetitieavond in “de Morgenster”, om als het mogelijk is weer te kunnen repeteren voor een Paaszangdienst op 2e Paasdag in 2021. De muziekcommissie heeft daarvoor al het benodigde repertoire klaarliggen.

Veni, Jesu

Veni Jesu, een prachtig lied van de componist Luigi Cherubini (1760 – 1842), uitgevoerd door ons koor in de Grote-of Jacobijnerkerk in Leeuwarden tijdens de Kerstzangdienst 2019.

Pin It on Pinterest