Het koor

Wij werken graag mee aan zangdiensten en kerkdiensten. Ons koor bestaat uit 45 leden met een boodschap om op een eenvoudige manier zingend te evangeliseren met prachtige liederen. Bijvoorbeeld “Er is een God die hoort”.

We bestonden uit 2 koren en we zijn in 2008 middels een fusie samen verder gegaan als Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden.

We vragen ook van onze leden om aan elkaar te denken in deze voor veel leden moeilijke tijd. Een kaartje of telefoontje kan zoveel betekenen!

Nieuws van het koor

Week 4

 Nieuws Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden

Goed Nieuws….

Het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden heeft de repetities weer hervat.

Na weer een lange periode van rust en met inachtneming van de regels van het R.I.V.M gaan wij op 1 februari weer beginnen met onze wekelijkse repetities in kerkgebouw “de Morgenster” te Leeuwarden.

Iedere dinsdagavond is er repetitie van 19.45uur t/m 21.45 uur.

2e Paasdag mochten we eindelijk weer zingen bij de uitvoering van de Paaszangdienst in “de Oase” in Leeuwarden. Het is een prachtige zangdienst geworden met een kerk vol toehoorders en meezingers. Onder leiding van onze nieuwe dirigent Willem Kuipers hebben een heel goede prestatie neergezet, mede door de inzet van een aantal bassen van het Christelijk Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium en een aantal tenoren van het Groot Mannenkoor Noord Nederland.

Door vergrijzing en gezondheid is het koor op zoek naar nieuwe leden, vooral zoeken we nu Tenoren en Bassen

Iedereen die van zingen houd is daarom welkom om een proef zangavond bij te wonen samen met onze nieuwe dirigent en het koor. U bent van harte welkom. Zingen maakt blij!

Het koor hoopt met veel elan weer medewerking aan kerkdiensten en vieringen te verlenen.

Voor contact; secr. Dhr. D. Lof, emailadres: d.lof@hetnet.nl

 

Concert agenda

Dinsdagavond is er repetitie van 19.45uur t/m 21.45 uur in de Morgenster.

Door de ziekte corona en andere redenen heeft het koor meerdere leden verloren en daarom is het koor op zoek naar nieuwe leden.

Iedereen die van zingen houd, is daarom welkom, om een proef zangavond bij te wonen. U van harte welkom.

Zingen maakt blij!

Het koor hoopt met veel elan weer medewerking, aan kerkdiensten en vieringen te verlenen

 

Veni, Jesu

Veni Jesu, een prachtig lied van de componist Luigi Cherubini (1760 – 1842), uitgevoerd door ons koor in de Grote-of Jacobijnerkerk in Leeuwarden tijdens de Kerstzangdienst 2019.

Pin It on Pinterest