Het koor

Wij werken graag mee aan zangdiensten en kerkdiensten. Ons koor bestaat uit 45 leden met een boodschap om op een eenvoudige manier zingend te evangeliseren met prachtige liederen. Bijvoorbeeld “Er is een God die hoort”.

We bestonden uit 2 koren en we zijn in 2008 middels een fusie samen verder gegaan als Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden.

We vragen ook van onze leden om aan elkaar te denken in deze voor veel leden moeilijke tijd. Een kaartje of telefoontje kan zoveel betekenen!

Nieuws van het koor

Week 44

Nieuws Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden

Goed Nieuws….

Het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden heeft de repetities weer hervat.

Na een te lange periode van rust en met inachtneming van de regels van het R.I.V.M zijn wij op 31 augustus weer begonnen met onze wekelijkse repetities in kerkgebouw “de Morgenster” te Leeuwarden.

Iedere dinsdagavond is er repetitie van 19.45uur t/m 21.45 uur.

Sinds 28 september 2021 is Dhr. W. Kuipers uit Sneek onze nieuwe dirigent. 

Door vergrijzing en gezondheid is het koor op zoek naar nieuwe leden, vooral zoeken we nu Tenoren en Bassen

Iedereen die van zingen houd is daarom welkom om een proef zangavond bij te wonen samen met onze nieuwe dirigent en het koor. U bent van harte welkom. Zingen maakt blij!

Het koor hoopt met veel elan weer medewerking aan kerkdiensten en vieringen te verlenen.

Voor contact; secr. Dhr. D. Lof, emailadres: d.lof@hetnet.nl

 

Concert agenda

We zijn als koor weer begonnen met onze repetities in “de Morgenster”

We hopen daarom eenieder daar weer te mogen ontmoeten. 

We zijn niet in de gelegenheid om dit jaar(2021)  onze traditionele Kerstzangdienst in de Grote-of Jacobijnerkerk in Leeuwarden weer te kunnen uitvoeren. Wij zijn echter wel uitgenodigd om tijdens de kerkdienst op 2e Kerstdag(26 december 2021) enige liederen ten gehore te brengen. De invulling daarvan wordt nog nader besproken. U bent hiervoor natuurlijk weer van harte uitgenodigd.

 

Veni, Jesu

Veni Jesu, een prachtig lied van de componist Luigi Cherubini (1760 – 1842), uitgevoerd door ons koor in de Grote-of Jacobijnerkerk in Leeuwarden tijdens de Kerstzangdienst 2019.

Pin It on Pinterest