Het koor

Wij werken graag mee aan zangdiensten en kerkdiensten. Ons koor bestaat uit 45 leden met een boodschap om op een eenvoudige manier zingend te evangeliseren met prachtige liederen. Bijvoorbeeld “Er is een God die hoort”.

We bestonden uit 2 koren en we zijn in 2008 middels een fusie samen verder gegaan als Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden.

We vragen ook van onze leden om aan elkaar te denken in deze voor veel leden moeilijke tijd. Een kaartje of telefoontje kan zoveel betekenen!

Nieuws van het koor

Augustus 2022

.

Nieuws Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden

Goed Nieuws….

Het Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden heeft de repetities weer hervat.

Na een heerlijke periode van vakantie zijn we op 23 augustus 2022 weer met de wekelijkse repetities begonnen in kerkgebouw “de Morgenster” te Leeuwarden.

Iedere dinsdagavond is er repetitie van 19.45uur t/m 21.45 uur.

Afgelopen dinsdag 23 augustus 2022 is ons koorlid Willy Bottinga overleden, de uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden en is bijgewoond door een aantal bestuursleden. Ze was nog steeds koorlid, maar kon helaas vanwege ziekte niet meer meezingen, we gedenken haar en haar familie.

Er staan dit najaar nog een aantal optredens voor ons op de agenda. Hiervoor moeten we wel degelijk onze wekelijkse repetitie gebruiken om tot een goed resultaat te komen.

Door vergrijzing en gezondheid is het koor op zoek naar nieuwe leden, vooral zoeken we nu Tenoren en Bassen.

Iedereen die van zingen houd is daarom welkom om een proef zangavond bij te wonen samen met onze nieuwe dirigent en het koor. U bent van harte welkom. Zingen maakt blij!

Het koor hoopt met veel elan weer medewerking aan kerkdiensten en vieringen te verlenen.

Voor contact; secr. Dhr. D. Lof, emailadres: d.lof@hetnet.nl

 

Concert agenda

Dinsdagavond is er repetitie van 19.45uur t/m 21.45 uur in de Morgenster.

Door de ziekte corona en andere redenen heeft het koor meerdere leden verloren en daarom is het koor op zoek naar nieuwe leden.

Iedereen die van zingen houd, is daarom welkom, om een proef zangavond bij te wonen. U van harte welkom.

Zingen maakt blij!

Het koor hoopt met veel elan weer medewerking, aan kerkdiensten en vieringen te verlenen

 

Veni, Jesu

Veni Jesu, een prachtig lied van de componist Luigi Cherubini (1760 – 1842), uitgevoerd door ons koor in de Grote-of Jacobijnerkerk in Leeuwarden tijdens de Kerstzangdienst 2019.

Pin It on Pinterest