C.D 65 jaar Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden

Prijs: 10,00 EUR
Samen o.l.v Balt de Vries Martin Mans Orgel, Lucas Kramer solist Oeds Wijnsma piano Sydo van der Bijl+Douwe Veenstra trompet Gonny Roelofsen Fluit Durkje Verbeek Hobo 1 King All Glorius 2 De Liefde 3 Zingen wij voor Jezus 4 Vol van Uw Licht 5 Agnus Dei 6 Dank Heer Jezus 7 God and God Allone 8 Uw wil geschiede 9 Hoog boven alle vragen 10 Muzikaal Intermezzo 11 Van Liefde ongekend 12 U zij de Glorie