Van Liefde Ongekend

Paaszangdienst 21 April 2014 Koepelkerk Leeuwarden
Jubileumdienst
65 jaar zingen in de Koepelkerk
m.m.v.Lucas Kramer
Martin Mans
Oeds Wijnsma
Sydo van der Bijl
Douwe Veenstra
Gonny Roelofsen
Durkje Verbeek
o.l.v Balt de Vries