Bestuur

Bestuur             ,Groot Evangelisatie koor Leeuwarden"Voorzitter     :          Eddy de Boer       
 e.mail adres:      e
ddy-de-boer@hotmail.com                     Tel.058-2887410

Vice Voorzitter :      Geurt van Silfhout                                  Tel.058-2128245
 e.mail adres:       
gvansilfhout@hotmail.com

Secretares:            Johannes Wierda                                   Tel.0515-423508
 e.mail adres:       
  j.wierda@ziggo.nl

Penn.meesteresse  Berber Peeringa                                  Tel. 058-2675546

 e.mail adres:            bpeeringa@upcmail.nl   


Koormeester          Jurjen Dijkstra                                       Tel.06-42258340
 e.mail adres:      jur.dijkstra@hotmail.com

Bestuurslid             Griet Roersma                                     Tel.058-8795049 
Bestuurslid             Dries Mulder . Voorzitter Muziekcommissie  

 e,mail adres          driesdirkje@kpnplanet.nl                        Tel.0515-418327