Uitnodiging

Beste vrienden!


Op Donderdag 26 December 2019

Kerstzangdienst  in de Grote kerk te Leeuwarden 

Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden  o.l.v.Balt de Vries

Aanvang van deze Kerstzangdienst is 10.00 uur

van Harte welkom

Orgel :Martin Mans

Trompet Sydo van der Bijl en Douwe Veenstra

Er is een collecte voor bestrijding van de kosten.

Ga je er heen?