Uitnodiging

Beste vrienden!


Op Maandag 22 April 2019 

Paaszangdienst  in de Grote kerk te Leeuwarden 

Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden  

Aanvang van deze Paaszangdienst is 10.00 uur

van Harte welkom

Er is een collecte voor bestrijding van de kosten.

Ga je er heen?