6. jan, 2020

Het Lied,, Advent "op de wijze van ,,Stille nacht"

26-12-2019
Gezongen in de Grote Kerk te Leeuwarden

Vader, u bent zo ver weg.
Hoe ik ook zoek en wat ik ook zeg.
De leegte, de stilte. Is dit mijn bestaan?
Wijs mij de weg die ik verder zal gaan.
De weg van uw liefdevol woord.
'k Hoop dat mijn beê wordt verhoord.

In stille nacht zegt iemand mij:
'Ik was er al voor dat jij
zocht en dwaalde en mij niet vond.
'k Ben de God van het verbond:
ik zend je Jezus, mijn zoon
opdat je niet eenzaam woon'.

Hij die troost, hij die redt.
Zoek en vind hem in gebed.
Als je hem aanroept dan is hij nabij.
Pak zijn hand en ga aan zijn zij.
Hoor mij, ik maak bekend:
verwacht hem, dat is Advent.'

Tekst: Pietie Mulder
Muziek F.Gruber,
bew.Balt de Vries