Gastenboek

De Voorzitter 24 mei 2018
Bericht van overlijden:Fettie van Silfhout-Wijnsma
Bestuur en koorleden en dirigent wensen Geurt,kinderen en kleinkinderen,
heel veel kracht en sterkte bij het verlies van hun Fettie.
,,Boven de sterren daar zal het eens lichten"

Website 24. mrt, 2018

Voorzitter

Bestuur en koor wensen hun dirigent Balt de Vries een spoedig herstel.

Veel kracht en sterkte Balt.

Website 16. sep, 2017

Voorzitter

Bericht van overlijden

Op maandag 4 september is ons koorlid Mevr.Froukje Sijtsma-Fennema overleden.

Wij wensen Gerrit kinderen en kleinkinderen Gods onmisbare zegen toe bij hun verlies van Froukje.