Ook de burgemeester van Franekeradeel was er voor een toespraak.
Dhr F.Veenstra